GRZEGORZ DRAGAN

IWONICZ ZDRÓJ | 32 lat | BARMAN/BARISTA w HOTEL GALERIA GLORIETTA
8
lat doświadczenia
2
przebyte kursy
certyfikat darboven
miłośnik CAPPUCINO
BARMAN/BARISTA