Bartosz Chmura

RZESZÓW | 43 lat | Doradca Handlowy w J.J. Darboven Poland
8
lat doświadczenia
4
przebyte kursy
certyfikat darboven
miłośnik espresso, cappuccino
Doradca Handlowy

J.J. Darboven Poland, VIII 2007-

Doradca Handlowy